Sozanský Jiří (1946)

žák prof. F. Jiroudka na AVU v Praze, člen SČUG Hollar