Neurčený autor

Neurčený autor
Černá hodina
18.0 x 17.5 cm, litografie, 1978
600 Kč

Neurčený autor
Kvetoucí bodlák
20.5 x 16.0 cm, dřevoryt, 1986
350 Kč

Neurčený autor
Květina
21.5 x 9.5 cm, dřevoryt, 1986
350 Kč

Neurčený autor
Lilie
19.5 x 9.5 cm, dřevoryt, 1985
350 Kč

Neurčený autor
Karlštejn
17.0 x 11.5 cm, lept
300 Kč

Neurčený autor
Pod Karlovým mostem
12.5 x 9.0 cm, lept
250 Kč

Neurčený autor
Pohled na Pražský hrad
12.0 x 8.0 cm, lept
200 Kč

Neurčený autor
Praga
30.5 x 13.5 cm, litografie
500 Kč

Neurčený autor
Boží oko
13.0 x 7.5 cm, lept
250 Kč

Neurčený autor
Pro štěstí
7.0 x 12.5 cm, zinkografie, 1929
200 Kč

Neurčený autor
Za pyramidou
9.0 x 11.5 cm, suchá jehla, 1985
200 Kč

Neurčený autor
Pražské domy
7.5 x 5.8 cm, tuš, akvarel, papír
200 Kč

Neurčený autor
Neseme dary Ježíškovi
8.2 x 18.0 cm, litografie, 1990
100 Kč

Neurčený autor
Zasněžená krajina
15.4 x 8.0 cm, lept
250 Kč

Neurčený autor
Pohled na Karlův most
8.5 x 8.5 cm, dřevoryt
250 Kč

Neurčený autor
Kompozice
21.0 x 24.8 cm, počítačová grafika/tisk
800 Kč