Komárek Ivan (1956)

žák prof. J. Smetany na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Nového sdružení pražských umělců