John Jiří (1923 - 1972)

žák prof. Kaplického, člen UB 12, Umělecké besedy a SČUG